VEILIGHEID

Veiligheid:

Er zijn een aantal belangrijke veiligheidsaspecten waar rekening mee gehouden moet worden bij het gebruik van lasers tijdens evenementen. Hieronder zijn enkele belangrijke zaken beschreven:

1. Vermogen : Het vermogen van een laser kan oogbeschadiging veroorzaken, daarom is het belangrijk om te zorgen dat de laser die gebruikt wordt binnen de toegestane MPE grenzen blijft. 

2. Plaatsing : de lasers dienen op dus danige manier geplaatst te worden dat de veiligheid ten alle tijden is gegarandeerd ongeacht wat publiek of artiesten doen. 

3. Waarschuwingen : Zorg ervoor dat alle crew en artiesten weten dat er lasers op de venue aanwezig zijn en de plaats hiervan kennen , dit kan op verschillende manieren , duidelijke communicatie, plaatsen van waarschuwingsborden, enz 

4. Opleiding : De personeel die de lasers gebruiken moeten specifieke opleidingen hebben gevolgd en bekend zijn met de veiligheidsvoorschriften en -procedures. 

5. Vergunningen: Er zijn mogelijk specifieke vergunningen vereist voor het gebruik van lasers tijdens uw event. Dit varieert sterk afhankelijk van de locatie. Wij, laser XL, hebben de juiste contacten en zijn op de hoogte van de wereldwijde wetgeving waardoor wij steeds zorgen voor de juiste vergunningen en toelatingen die vereist zijn voor uw event.

6. Monitoring : Naast het opmaken van veiligheidsdossiers en in regel stellen met de gangbare wetgeving is monitoring van de lasershow de laatste stap in het uitvoeren van een veilige lasershow. Visueel opvolgen en ingrijpen indien nodig door middel van een noodstop.

Het is van belang om te onthouden dat zelfs kleine lasers een groot gevaar kunnen vormen als ze niet op de juiste manier worden gebruikt, daarom is het van groot belang om alle veiligheidsprocedures en regelgeving in acht te nemen.

Lasers zijn bij verkeerdelijk gebruik uiterst gevaarlijk, daarom is iedereen van Laser XL bvba een gecertificeerd laser safety officer ofwel laser veiligheids officier. Wij beschikken over de juiste opleiding en kennis om lasershows veilig uit te voeren en volgen alle laatste nieuwtjes op de voet en schaven onze kennis continu bij .


Verzekering :

Wij beschikken over een BA aansprakelijkheid specifiek voor lasers, speciale effecten en vuurwerk. Mocht er toch een calamiteit gebeuren hebben wij de correcte verzekering om een correcte afhandeling te doen.